U20越南之Shén透露:“在U19东南Yà锦标赛上的案子是U20印度尼西亚的巨大动力”
  负责Guǎn理内容的人:nguyen huy hoan

  通Yòng网站的许可证:1749/GP-TTTT
河Nèi信息于2017年4月28日发布

  交易地址:12号公寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /电子邮件:

  总部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内